Обавештење за наставнике: Семинар „Школе за 21. век – Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“

Семинар „Школе за 21. век – Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“ ће се одржати од 22.10.2020. до 24.10.2020. године у ОШ „Вук Караџић. Учесници ће добити материјале неопходне за реализацију обуке.