Обавештење за обуку

Дана 25.08.2020. године реализоваће се обука "Дигитална учионица / дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала". Програм обуке је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Обавештење за обуку

Дана 20.08.2020. године реализоваће се обука "Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења". Програм обуке је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.