Обавештење за семинар

У суботу, 11.12.2021. године, са почетком у 10 часова, реализоваће се семинар за наставнике са темом „Корелација интерактивне табле са 3д софтвером“ у реализацији Академије „Филиповић“ из Јагодине.

Обавештење за наставнике: Семинар „Школе за 21. век – Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“

Семинар „Школе за 21. век – Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“ ће се одржати од 22.10.2020. до 24.10.2020. године у ОШ „Вук Караџић. Учесници ће добити материјале неопходне за реализацију обуке.

Обавештење за обуку наставника за коришћење платформе google учионица

Обука за наставнике реализоваће се у две групе у два различита термина. Прва група – учитељи : Обука ће се реализовати 10.09.2020. године (четвртак) у 12:40. Друга група – предметни наставници: Обука ће се реализовати у 17:30. Обуку ће реализовати наставници информатике и рачунарства у кабинету информатике и рачунарства. Време трајања обуке је 60 минута. Обука је обавезна за све наставнике ради коришћења одабране платформе преко које се се ученицима прослеђивати потребан дидактички материјал.

Обавештење за обуку

Дана 25.08.2020. године реализоваће се обука „Дигитална учионица / дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“. Програм обуке је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Обавештење за обуку

Дана 20.08.2020. године реализоваће се обука „Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“. Програм обуке је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.