Нове мере за организацију рада у школи и измена школског календара

Нове мере за организацију рада у школи и измена школског календара.
Од 30.11. до 18.12. 2020. године:
*Од 1. до 4. разреда образовно-васпитни рад се одвија као и до сада.

  • Од 5. до 8. разреда образовно-васпитни рад ће се одвијати на даљину.
    ■Прво полугодиште се завршава 18.12. 2020.
    ■Распуст траје од 21.12. 2020. до 15. 1. 2021.
    ■Друго полугодиште почиње 18.01.2021. год.

Обавештење за обуку наставника за коришћење платформе google учионица

Обука за наставнике реализоваће се у две групе у два различита термина. Прва група – учитељи : Обука ће се реализовати 10.09.2020. године (четвртак) у 12:40. Друга група – предметни наставници: Обука ће се реализовати у 17:30. Обуку ће реализовати наставници информатике и рачунарства у кабинету информатике и рачунарства. Време трајања обуке је 60 минута. Обука је обавезна за све наставнике ради коришћења одабране платформе преко које се се ученицима прослеђивати потребан дидактички материјал.