Извештај о реализацији општинског састанка

ОШ „Десанка Максимовић“ Прибој

У складу са препорукама и дописом Министарства просвете бр. 601-01-039/2021. од 5.10.2021.године а у циљу превенције насиља, одржан је општински састанак у ОШ „Десанка Максимовић“ дана 15.12.2021.године.Састанку су присуствовали: Представници Савета родитеља основних и средњих школа, Чланови школских Тимова за заштиту ученика од насиља, Стручни сарадници школа, Представници институција ван школе (полиције, здравства, центра за социјални рад). Изостало присуство представника тужилаштва.Теме састанка: Поступање и реаговање установа у случајевима насиља, Улога родитеља у превенцији и интервенцији у случајевима насиљa, Сарадња образовно-васпитних установа и спољашње заштитне мреже. Задужени за извештавање и реализацију тема:Славојка Ђуровић – педагог, ОШ „Бранко Радичевић“Маријана Бјелић – педагог, ОШ „Вук Караџић“Љиљана Пророк – педагог, ОШ „Десанка Максимовић“Све наведене теме су јасно дефинисане и утврђене Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. У оквиру прве теме присутни упознати са облицима, врстама и процедурама у случају насиља. Посебан акценат је стављен на превенцију насиља у школама која се спроводи кроз различите активности које су планиране Програмом заштите ученика од насиља. Истакнут је значај рада Тима за заштиту ученика од насиља, нарочито у интервенцији, тј. благовременом и адекватном реаговању на насиље. У оквиру друге теме присутни упознати са значајем учествовања родитеља у превенцији, процедурама и сарадњи са школом у случају насиља. Истакнуто, да је родитељ дужан да сарађује са школом и учествује у превентивним мерама и активностима. Родитељ не сме својим понашањем у установи да изазове или допринесе појави насиља према детету, ученику, запосленом, другом родитељу и трећим лицима. Родитељ има обавезу, у складу са законом да сарађује са школом у поступку заштите ученика од насиља. У оквиру ове теме кроз дискусију са присутнима, констатовано је да рад општинског Савета родитеља није заживео. Многе иницијативе везане за превенцију насиља и партиципацију родитеља у превенцији би требало да се покрену са локалног нивоа и општинског Савета родитеља. У оквиру треће теме присутни упознати са ситуацијама када школе остварује сарадњу са спољашњом заштитном мрежом, тј. установама ван школе (здравство, полиција, центар за социјални рад, тужилаштво).

Ситуације када се укључују друге установе:

Вршњачко насиље трећи ниво, Насиље ученика над одраслом особом-запосленим, Насиље родитеља према запосленом/свом детету/ученику или трећем лицу, Починилац насиља је треће одрасло лице, Сазнање о насиљу које се догодило ван установе, Насиље у породици, злостављање и занемаривање детета/ученика, Сумња на насилни екстремизам, Сумња на трговину децом/младима.

На састанку одређене особе за контакт из спољашње заштитне мреже:

Центар за социјални рад – Радоје Којадиновић, психолог

Полиција – Горан Вуковић, школски полицајац

Здравство – Биљана Драгојловић, неуропсихијатар

Тужилаштво – Јасминка Бошковић, заменик јавног тужиоца

Договорено је да начин комуникације школа и осталих установа буде писменим путем и телефонски ( у посебним и хитним ситуацијама). Повратна писмена информација из установа према школи треба да буде благовремена и са образложењем.

Закључци са састанка: Активирати рад општинског Савета родитеља, Организовати едукативне трибине или предавања за ученике о дигаталном насиљу, Едукација родитеља о насиљу кроз платформу „Чувам те“ .

ПЕДАГОГ Љиљана Пророк

https://www.facebook.com/demaks12345/photos/pcb.4438542982924738/4438542776258092/

https://www.facebook.com/demaks12345/photos/pcb.4438542982924738/4438542902924746

Пахуље беле хрле
кроз тиху ноћ снежну,
путују до твог дома
и носе поруку нежну.
Ношене ветром лаким
слетеће на лице твоје,
ту ће ти шаптати редом
најлепше жеље моје!

Нова информатичка опрема

У суботу , 11.12.2021. године у ОШ „Десанка Максимовић“ Прибој допремљена је информатичка опрема која је купљена од средстава која су нашој школи додељена од стране Министарства правде – за опортунитет. Купили смо МФЦ штампач, 8 лаптоп рачунара, 8 пројектора и једини у региону, покретну дигиталну таблу која ће моћи да се ,,сели“ из кабинета у кабинет, тако да смо тиме дигитализовали све учионице. Уз њу смо добили и образовни софтвер Roqed science , који ће још више олакшати извођење наставе и ђацима је учинити још занимљивијом. Информатичка опрема набављена је од фирме Академија Филиповић из Јагодине. Истог дана они су у нашој школи одржали семинар за наставнике на тему „Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3д модела“. Иако је наша школа и до сад била добро опремљена, ово ће допринети још већој модернизацији наставе , а ученицима и наставницима донети обострано задовољство.

Видео на линку испод:

https://www.facebook.com/demaks12345/videos/1085818452242367

Још једном су наши ученици показали колико су племенити.Припремили смо новогодишње пакетиће за децу на Косову и Метохији и са радошћу се прикључили акцији ,,Најслађи караван“коју је организовала Хуманитарна организација ,,Српска солидарност“.Уз поруке љубави,подршке и пријатељства нека им 2022.донесе мир и радост. С.ННа фотографијама је само део прикупљених пакетића.