Награђени ученици поводом ликовног и литерарног конкурса који су посвећени Светом Сави.

https://www.facebook.com/demaks12345/photos/pcb.3446275295484850/3446275218818191

https://www.facebook.com/demaks12345/photos/pcb.3446275295484850/3446273675485012

https://www.facebook.com/demaks12345/photos/pcb.3446275295484850/3446273858818327

https://www.facebook.com/demaks12345/photos/pcb.3446275295484850/3446274162151630

https://www.facebook.com/demaks12345/photos/pcb.3446275295484850/3446274022151644

https://www.facebook.com/demaks12345/photos/pcb.3446275295484850/3446275218818191

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *