Обавештење за обуку

Дана 20.08.2020. године реализоваће се обука “Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења”. Програм обуке је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *