Шести разред

Српски језик и књижевност

Тања Савић

Олгица Кордић

Енглески језик

Мерсиха Џановић

Историја

Слободан Делић

Географија

Илија Бендић

Биологија

Цана Крушкоња

Мирела Солаковић

Математика

Драгана Мулаосмановић

Дејан Василић

Информатика и рачунарство

Миланка Пријовић

Ликовна култура

Милица Пауновић (Маријана Бабић, Срђан Јечменица)

Музичка култура

Горан Церовић

Физичко и здравствено васпитање

Богдан Вуковић

Физика

Маса тела и закон инерције

Братислав Бојанић, email bracopb@gmail.com

Руски

Верица Мршевић

Дана Пурић