Ритам рада

ПРВИ  ЦИКЛУС – ПРВА СМЕНА

ГРУПЕ ЧАС ПОЧЕТАК РАДА ЗАВРШЕТАК РАДА
ГРУПА А      
  1 8:00 8:30
  2 8:35 9:05
    ВЕЛИКИ ОДМОР 15 МИНУТА  
  3 9:20 9:50
  4 9:55 10:25
    ПАУЗА 20 МИНУТА  
ГРУПА Б      
  1 10:45 11:15
  2 11:20 11:50
  3 12:05 12:35

ДРУГИ  ЦИКЛУС – ДРУГА СМЕНА

ЧАС ПОЧЕТАК РАДА ЗАВРШЕТАК РАДА
1 13:30 14:00
2 14:05 14:35
  ВЕЛИКИ ОДМОР  
3 15:00 15:30
4 15:35 16:05
5 16:10 16:40
6 16:45 17:15
7 17:20 17:50

ПРВИ  ЦИКЛУС – ПРВА СМЕНА ИО СЈЕВЕРИН

ЧАС ПОЧЕТАК РАДА ЗАВРШЕТАК РАДА
1   8:00 8:30
2   8:35 9:05
  ВЕЛИКИ ОДМОР 15 МИНУТА  
3   9:20 9:50
4   9:55 10:25