Разредна настава

Име и презиме Предмети који предаје
Драгана Пејовић Први разред
Драгана Росић Марић Први разред
Слађана Колџић Први разред
Ана Бјелић Други разред
Јелена С.Ратковић Други разред
Мира Томановић Други разред
Снежана Поповић Трећи разред
Бранкица Ваић Трећи разред
Зоран Вуковић Четврти разред
Снежана Николић Четврти разред
Ана Којовић ИО Сјеверин
Јелена П. Ратковић Комбинација ИО Сјеверин
Невена Цупара Продужени боравак