Правна служба

Радош Крушкоња, дипломирани правник