Пети разред

Српски језик и књижевност

Тања Савић , email tanjab.savic@gmail.com

Бранка Потпарић, email nastavnica.branka@gmail.com

Енглески језик

Мерсиха Џановић, email m_dzanovic@yahoo.com

Историја

Слободан Делић

Александар Тошић

Географија

Илија Бендић, email bendicilija@gmail.com

Александар Тошић

Биологија

Цана Крушкоња, email canapb@gmail.com

Мирела Солаковић

Математика

Дејан Василић, email vasilicdejan43@gmail.com

Зоран Лаптошевић, email laptosevic.zoran@gmal.com

Информатика и рачунарство

Јелена Којадиновић

Техника и технологија

Далибор Аврамовић, daavramovic@gmail.com

Ликовна култура

Милица Пауновић (Маријана Бабић, Срђан Јечменица)

Музичка култура

Горан Церовић

Физичко и здравствено васпитање

Мухамер Џановић

Руски језик

Верица Мршевић

Дана Пурић