О нама

Одлуком СО-е Прибој од 28. 06. 1988. године оснива се ИИИ основна школа у Прибоју. Настаје деобом Основне школе „Вук Караџић“ преласком по три одељења из сваког разреда (I=3, II=3, III=3, IV=3, V=3, VI=3, VII=3, VIII=3)

Распоред радника вршила је матична комисија коју је формирала СО-е.

  1. маја 1993. школа добија име славне поетесе Десанке Максимовић. Одлуку да школа понесе ово име у име Задужбине прочитао је познати београдски књижевник Драгомир Брајковић.

Школу су посетили многе познате личности међу којима и: покојни Драган Радуловић-дечији писац, Мошо Одаловић, Драгомир Трајковић, Добрица Ерић, Љубивоје Ршумовић, Мира Алечковић, Тоде Николетић и други.

  1. школа добија три издвојена одељења: Сјеверин, Забрђе и Стрмац.

Сваке године, од оснивања до данас, школа постиже видне и запажене резултате на такмичењима.

Наши ученици редовно учествују на међународним ликовним колонијама и добијају вредне награде за своје радове.

Школа је оптимална за рад, а облик зграде са просторијама наменски јој одговара. Посебно истичемо беспрекорну хигијену (у шта се можете и сами уверити ако нас посетите) и присуство многобројног и разноврсног цвећа по ходницима и учионицама које помоћно особље уредно одржава и негује с љубављу.

Поседује добру библиотеку и има прелепу салу за свечаности па тако припрема низ приредби и програме за грађанство и родитеље (о чему можете детаљније прочитати у секцију –Кутурна збивања)

Квалификациона структура 60 запослених радника у школи је:

У предметној настави (нижи разреди) ради 28 радника школе од тога 12 са високом и 16 са вишом стручном спремом

У разредној настави (виши разреди) ради 16 радника и то: 4 радника са вишом, 2 радника са средњом и 10 радника са високом стручном спремом.

У руководећем и техничком особљу структура је следећа: висока стручна спрема- 3 радника, виша- 1 радник, средња- 3 радника, КВ-1 радник и са основном школом (помоћно особље)- 8 радника.

Школом су до сада руководили:

  1. Стројил Хајрудин, професор физичког васпитања, од 1988. до 1993.
  2. Велибор Павловић, наставник руског језика и књижевности, од 1993. до 2001.
  3. Бранко Букумирић, професор хемије, од 2001. до 2006.
  4. Славомир Танасијевић, професор физичког васпитања, од 2006. до 2018.
  5. Драган Ћосић, професор разредне наставе, од 2018. до 2020.
  6. Милија Петрић, професор техничког образовања од 2020. до данас.