Осми разред

Српски језик и књижевност

Бранка Потпарић

Тања Савић

Енглески језик

Мерсиха Џановић

Ликовна култура

Милица Пауновић (Маријана Бабић, Срђан Јечменица)

Музичка култура

Миломир Којадиновић

Историја

Слободан Делић

Географија

Илија Бендић

Физика

Братислав Бојанић

Математика

Дејан Василић

Биологија

Цана Крушкоња

Хемија

Јелена Ћубић

Мира Танасијевић

Техничко и информатичко образовање

Далибор Аврамовић

Физичко васпитање

Богдан Вуковић

Славомир Танасијевић

Руски језик

Верица Мршевић

Информатика и рачунарство

Јелена Којадиновић