Контакт

ОШ,,Десанка Максимовић,,

Улица: Лимска 24,31330 Прибој

Контакт телефон: 033-2445-553 

е-mail: demaks.pb@gmail.com  

Сајт школе www.osdmpb.edu.rs

Директор школе: Милија Петрић 0691933028

Секретар школе: Радош Крушкоња 0631063088
Педагог школе: Љиљана Пророк 0645878420